Privacy policy

Privacy policy

Discovideo.be wil inzetten op de bescherming van de persoonsgegevens volgens de richtlijnen uitgewerkt in de GDPR (General Data Protection Regulation) of de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) volgens de Europese verordening 2016/679 die geldt vanaf 25 mei 2018.
We zorgen goed voor uw persoonsgegevens
We verwerken uw persoonsgegevens op een bewuste manier
Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt wanneer dit op een rechtmatige manier gebeurt.
Enerzijds kan dit na uw uitdrukkelijke toestemming.
U heeft altijd het recht om deze toestemming in te trekken.
De noodzakelijke persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst (vb. een boeking, …), een gerechtvaardigd belang (vb. offerteaanvraag, …).
Het emailverkeer van discovideo.be verloopt via “Google gmail”, die hun eigen GDPR clausules hanteren.
De verwerkte persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij de doorgifte kadert in een uit te voeren overeenkomst (vb. onderaanneming, …).
Deze derde moet de aan hem geleverde persoonsgegevens verwerken volgens de GDPR wetgeving (vb. niet voor eigen doeleinden gebruiken, deze gegevens afdoend beveiligen, …).
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, te laten corrigeren, te wissen, te beperken in verwerking, over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking en automatische besluitvorming te weigeren.
Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, enz.).
Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich op dezelfde manier als wanneer de bezoeker de andere website heeft bezocht.
Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, aanvullende tracking van derden insluiten en uw interactie met die ingebedde inhoud bewaken, inclusief het traceren van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account hebt en bent aangemeld bij die website.

Heeft u vragen ? Contacteer ons via info@discovideo.be